Aktualności

1.  Informacja o wybranym Wykonawcy dot. Zapytania ofertowego nr 1/03/2020
Firma „ISKIERKA” Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. wybrała na realizację usługi badawczej firmę SLVR Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu.
2. Informacja o wybranym Wykonawcy dot. Zapytania ofertowego nr 2/03/2020
 Firma „ISKIERKA” Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. wybrała na realizację usługi doradczej konsorcjum w składzie Kancelaria Adwokacka Adw. Agata Roszkiewicz-Lewicka oraz  Kancelaria Adwokacka Adw. Piotr Szkulik z siedzibą we Wrocławiu.

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe nr 1/03/2020

„ISKIERKA” Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o.zaprasza do składania ofert na realizację usługi badawczej w ramach pierwszego etapu projektu dotyczącego opracowywania materiału docelowego, poprzez zaprojektowanie, wytworzenie i zbadanie właściwości użytkowych wkładek wieloczęściowych.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego, formularz oferty oraz oświadczenia stanowiące załącznik do formularza oferty znajdują się poniżej.

 

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnieniu wymagań

Zapytanie ofertowe

 

2. Zapytanie ofertowe nr 2/03/2020

„ISKIERKA” Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o.zaprasza do składania ofert na realizację usługi doradczej na potrzeby projektu pt.”Opracowanie nowego wyrobu medycznego do celów profilaktycznych”.

Szczegółowa treść zapytania ofertowego, formularz oferty oraz oświadczenia stanowiące załącznik do formularza oferty znajdują się poniżej.

 

Zobacz aktualny katalog


PALETA KOLORÓW PRZĘDZ


Nowoczesny design

Kilkadziesiąt kolorów do wyboru

Konkurencyjne ceny

Możliwość personalizacji produktów i opakowań

Surowce najwyższej jakości

Szybka realizacja zleceń